TRANSPORT

Norgestaxi

norgestaxi

Norgestaxi AS er et selskap som gjennom sine regionale datterselskaper eller gjennom franchiseavtaler, drifter drosjesentraler i Norge. Selskapet er eiet 100 % av TaxiKurir AB, og er dermed den norske delen av Scandinavias ledende drosjeoperatør. TaxiKurir, Taxi 020, DanTaxi og Norgestaxi har samlet ca. 5.000 kjøretøy, og en omsetning på ca 5 mrd.SEK. Selskapet formål er tilby et ”landsdekkende” transporttilbud for personer, gjennom et samordnet grunnkonsept for varemerke, tjenestekvalitet og verdiøkende tjenester.

Selskapet skal ha norges beste totaltilbud gjennom effektiv drift, god service, attraktive løsninger og et markedstilpasset tilbud.

De transportører som utfører kjøreoppdragene er selvstendige næringsdrivende/selskaper, og er tilsluttet den respektive drosjesentral via en transportøravtale.Bil 4_liten

Kundene er private, næringsliv og offentlig sektor. For tiden er vi etablert med driftselskaper i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Kongsberg.
Norgestaxi AS har sterkt fokus på å bedre kvaliteten på sine tjenester, og har innført eget Kvalitetsikringssystem, Norgestaxi Quality (NTQ).

logo norgestaxi
NORGESTAXI

Telefon: 08000

fb art Besøk oss på Facebook